Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 29/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 29/8/2021)