Thư mời chào giá số 30 ngày 09/01/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất bổ sung năm 2023