Thư mời chào giá số 1685 ngày 23/12/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm tế bào gốc máu cuống rốn