Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 6-7/2021 (từ 1/6/2021 đến 6h ngày 17/7/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 6-7/2021 (từ 1/6/2021 đến 6h ngày 17/7/2021)