Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 15/7/2021 đến 6h ngày 5/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 15/7/2021 đến 6h ngày 5/8/2021)