Phòng - Ban

Trung tâm Kiểm soát nhiễm khuẩn

1. Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:      BS Phạm Thu Thúy

Tổ trưởng công tác:     Đặng Phan Thu Huyền

Tổ trưởng công đoàn:  Trịnh Thị Kim Liên

2. Nhân lực

38 CBVCLĐ, trong đó: 03 BS;  01 Cử nhân YTCC; 03 Điều dưỡng, 01 NHS và 30 Y công.

Cơ cấu tổ chức: phân chia thành 04 tổ có chức năng, nhiệm vụ

       - Tổ giám sát nhiễm khuẩn

       - Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn

       - Tổ đồ vải

       - Tổ xử lý chất thải và môi trường

3. Sơ lược lịch sử phát triển:

Thành lập từ năm 1996 với tên khoa Chống Nhiễm khuẩn. Năm 2010 đổi tên thành khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

Lãnh đạo qua các thời kỳ:

+ Trưởng khoa: Bs Nguyễn Hướng Dương (1996 – 2013)

                          BSCK II. Trần Quốc Việt (2014 - 2015)

                          TS Lê Thiện Thái (2015 - 2017)

                          Bs Phạm Thu Thúy (2017 đến nay)

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Hiện nay, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được trang bị nhiều các thiết bị máy móc phục vụ cho khoa, gồm có 01 thang nâng hàng;03 máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao, 04 máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp, 03 máy rửa dụng cụ và nhiều các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác xử lý không khí, xử lý bề mặt như máy phun khử khuẩn không khí tự động

5. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

- Đề xuất, xây dựng chính sách, quy định, quy trình KSNK

- Kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tư vấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho các khoa phòng

- Giám sát dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh viện, bao gồm giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh có khả năng lây truyền,.

- Triển khai những điều tra đặc biệt để phát hiện dịch trong bệnh viện.

- Giám sát, theo dõi và xây dựng biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm nghề nghiệp.

- Tham gia giám sát và tư vấn việc sử dụng kháng sinh.

- Phân tích những thông tin về giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

- Phối hợp báo cáo những bệnh có khả năng lây nhiễm đến Bộ Y tế.

- Quản lý hoá chất, thiết bị, vật liệu và vật tư, tiêu hao liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Xử lý, khử khuẩn, tiệt khuẩn các dụng cụ y tế và đồ vải vô khuẩn

- Quản lý chất thải rắn- lỏng, chất thải nguy hại

- Xử lý, cung cấp đồ vải sạch cho toàn bệnh viện.