Tin tức - Sự kiện

Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần

Sáng 10/09, Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho thai phụ trên 13 tuần có nhu cầu tiêm

Chi tiết

Kỳ tích cứu sống trẻ sơ sinh cực kỳ non tháng nặng 400g tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Sáng 9/9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27 đã được cứu sống, bé nặng chỉ có 400gram.

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 6/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 6/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 5/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 5/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 4/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 4/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 3/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 3/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 2/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 2/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 1/9/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8-9/2021 (từ 10/8/2021 đến 6h ngày 1/9/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 29/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 29/8/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 28/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 8/2021 (từ 1/8/2021 đến 6h ngày 28/8/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 27/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 27/8/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 26/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 26/8/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 25/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 25/8/2021)

Chi tiết

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 24/8/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 7-8/2021 (từ 25/7/2021 đến 6h ngày 24/8/2021)

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương