Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá ngày 26/05/2023

Để có cơ sở thực hiện hình thức chỉ định Đơn vị tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kĩ thuật; Đơn vị thẩm tra Báo cáo kinh tế kĩ thuật, Bệnh viện Phụ sản Trung ương mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá các gói thầu tư vấn Như phụ lục kèm theo

Chi tiết

Thư mời chào giá số 726 ngày 22/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

Chi tiết

Thư mời chào giá số 764 ngày 26/05/2023

Để có cơ sở xây dựng dự toán, cấu hình tính năng kỹ thuật một số mặt hàng không lựa chọn được nhà cung cấp

Chi tiết

Quyết định số 1350 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Quyết định số 1193 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc bổ sung năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 747 ngày 25/05/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp mua cây xanh cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết