Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1012/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1011/YCBG-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1003/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1002/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1000/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Về việc mời chào giá đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT

Chi tiết

Thư mời chào giá số 999/TM-PSTW ngày 22/05/2024

Về việc mời chào giá đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Chi tiết