Câu hỏi: Tinh trùng được sản sinh ra như thế nào?

Trả lời:FSH và testosteron kích thích tế bào mầm (tinh trùng chưa trưởng thành) trong ống sinh tinh phân chia và trưởng thành. Tế bào mầm trải qua nhiều giai đoạn của sự phát triển từ nguyên bào tinh (spermatogonia) → tiền tinh trùng (spermatid) → tinh trùng trưởng thành (spermatozoa).

Mỗi một tinh trùng có đầu chứa nhiễm sắc thể (chứa vật liệu di truyền, gen), phần giữa (cổ tinh trùng) là nơi cung cấp năng lượng để cho tinh trùng di chuyển, đuôi là cơ quan đẩy để cho tinh trùng di chuyển trong đường sinh dục nữ. Mối một tinh trùng dài 0,05mm do đó có thể nhìn thấy nó dưới kính hiển vi.

Một sự khác nhau quan trọng giữa cơ quan sinh dục nam và nữ là ở nữ giới khi sinh ra đã có đầy đủ số trứng cho cả cuộc đời, còn nam giới thì sản sinh liên tục bắt đầu từ tuổi dậy thì.