Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 5-6/2021 (từ 15/5/2021 đến 6h ngày 22/6/2021)

Theo dõi ca mắc mới COVID-19 theo ngày trong tháng 5-6/2021 (từ 15/5/2021 đến 6h ngày 22/6/2021)