Thông báo tìm kiếm đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT, tư vấn thẩm định HSMT ngày 13/05/2022

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị Tư vấn gói thầu lập E-HSMT/HSMT, đánh giá E-HSMT/HSDT và gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT/HSMT