Thư mời chào giá số 1684 ngày 23/12/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu vật tư y tế tiêu hào dùng cho Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn